Cennik

Wycena usługi ustalana jest indywidualnie zgodnie ze specyfiką konkretnej sprawy oraz czasem pracy.

UWAGA! Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt. Wobec tego wynagrodzenie nie jest pobierane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody ale również za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy oraz całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Należy mieć  na uwadze, że Usługi Detektywistyczne mają bardzo szeroki zakres. Działania detektywów są niestandardowe i składają się na nie elementy pracy fizycznej, umysłowej,  dochodzeniowo-śledczej oraz psychologicznej.  Praca detektywa ma często charakter ciągły. Wynajmując Detektywa musimy porównać to do zatrudnienia osoby na pełen wymiar czasu pracy. Osobie tej musimy opłacić również wszelkie narzędzia pracy.

Wycena usług detektywistycznych zależy więc od nakładu pracy Detektywa, kosztów wykonania  usługi oraz ilości przeznaczonych środków technicznych. Należy mieć na uwadze, że wycena zawiera nie tylko pracę Detektywa w terenie ale i obróbkę zdobytych informacji w biurze. Reasumując, cena Usługi Detektywistycznej zawiera wszelkie koszty poniesione przez Detektywa plus wynagrodzenie za pracę na rzecz klienta (każdej godziny poświęconej na sprawę klienta)

UWAGA! poniższe ceny są orientacyjne. Aby wycenić usługę musimy poznać szczegóły sprawy. Należy brać pod uwagę również koszty dodatkowe jak np. koszty hoteli w których przebywają osoby obserwowane ( figuranci ) oraz koszty logistyki w przypadku dalszych podróży. Takie koszty pokrywa klient w całości.

Proponujemy kilka metod rozliczenia: 

Rozliczenie godzinowe od 150 netto / godzina w zależności od ilości wykupionych godzin. Minimalna ilość godzin do wykupienia w pakiecie jednorazowym – 10 h  ( im więcej godzin tym taniej )

Rozliczenie pakietowe od 6000 netto na okres do 2 tygodni  UWAGA! – wybrane dni i godziny.

Obsługa stała– porady, działania jednorazowe wykonywane rotacyjnie, wsparcie przez dłuższy okres czasu (kilka miesięcy lub rok) od 2000 netto / miesiąc.

Zlecenia ekspresowe oraz praca w dni świąteczne i niedziele, dopłata +30% wartości usługi.

Sprawy gospodarcze, bezpieczeństwo biznesu, przestępstwa pracownicze i nieuczciwa konkurencja, audyt bezpieczeństwa od 6000 netto.