Nota Prawna

Usługa Detektywistyczna polega na weryfikacji stanu rzeczywistego oraz wykluczeniu zbędnych konfabulacji. Wobec tego materiały pozyskane podczas czynności dochodzeniowych odzwierciedlają stan faktyczny a nie subiektywną opinię lub wyobrażenie Zleceniodawcy. Dopuszcza się dokumentowanie jedynie opisowe w charakterze świadka, kiedy wykonanie dokumentacji fotograficznej mogło by wiązać się z dekonspiracją Detektywa. W związku z różnym charakterem prowadzonych czynności, rodzajem obserwacji oraz wynagrodzeniem za pracę Detektywa, sprawozdanie z usługi zawiera informacje zgodne z podstawią zlecenia. Czyli ustaleniami Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą co do zakresu usługi.

Sprawozdanie zawiera informacje pozyskane w sposób legalny oraz etyczny z poszanowaniem życia i zdrowia Zleceniobiorcy, Figuranta oraz osób trzecich. Czynności operacyjno-dochodzeniowe wykonywane są zgodnie z literą prawa oraz Ustawą o Usługach Detektywistycznych. Przy pozyskiwaniu informacji nie korzysta się ze środków kontroli operacyjnej przeznaczonej wyłącznie dla służb specjalnych. Informacje pozyskane poprzez rozpytanie osobowych źródeł informacji mają charakter wspierający dochodzenie ponieważ Detektyw nie posiada podstawy prawnej wylegitymowania tych osób w celu pozyskania danych osobowych. Osobowe źródło informacji może jedynie dobrowolnie uczestniczyć w prowadzonych dochodzeniu w charakterze świadka.

Zgodnie z powyższym Zleceniodawca- klient nie może żądać od Zleceniobiorcy- Prywatnego Detektywa działań niezgodnych z prawem i narażających bezpieczeństwo ludzi.

Legenda:

Figurant- osoba obserwowana na temat której zbiera się materiały operacyjne

Osobowe źródła informacji- osoba posiadająca istotne dla sprawy informacje

Rozpytanie- pozyskanie istotnych informacji od osób trzecich

Legendowanie- stworzenie sytuacji w celu pozyskania informacji