Coach

Coach- problemy zdrady, winy, samooceny oraz własnego wizerunku.

Problemy rodzinne i związkowe to bardzo złożone pod względem psychologicznym sprawy. Wspólnie ze specjalistami- praktykami z dziedziny Psychiatrii, Psychologii oraz Seksuologii opracowaliśmy specjalny program wsparcia osób borykających się z problemami natury psychicznej oraz ze niekorzystnym wizerunkiem własnym.

Prowadzimy Coaching dla osób, które chcą zrozumieć swoje problemy oraz odszukać ich przyczynę zarówno w stronie przeciwnej jak i w sobie. Wszyscy wiemy, że wina nigdy nie leży po jednej stronie. Wina zawsze leży „pośrodku”. Błędy popełniają obydwie strony relacji międzyludzkich.

Program został opracowany na podstawie setek prowadzonych spraw Detektywistycznych, Analiz Psychiatrycznych i Seksuologicznych w tym dotyczących zdrady i rozwodów podczas, których obserwowano życiowe problemy klientów oraz pacjentów.

Zgodnie z tym pomożemy Wam spojrzeć na całą sytuację przez pryzmat osoby „z zewnątrz”. Spojrzeć nieegoistycznie w sposób obiektywny a nie subiektywny. To przecież w naturze człowieka leży wiara w własną nieomylność oraz w głupotę innych a nie nas samych.

Proponujemy cykl Coachingowy w różnych konfiguracjach dostosowanych do konkretnego przypadku:

 • analiza sytuacji i powstałego problemu
 • wspólne, subiektywne spojrzenie na sprawę
 • weryfikacja powodu oraz winy
 • samooczyszczenie i odbudowa samooceny
 • spojrzenie „z boku” na to jak postrzegają nas inni
 • wdrożenia naprawcze w tym poprawienie wizerunku
 • nauka przyjaznych zachowań społecznych
 • pomożemy nauczyć się Wam jak być sympatycznie postrzeganym

Techniczne rozwiązanie spotkań dostosowane będzie do Państwa możliwości czasowych:

 • coaching- spotkania i rozmowy osobiste face to face do 2 godzin / 300 zł plus koszty
 • coaching- messenger, mailing, rozmowy telefoniczne do wykupienia w pakiecie od 500 zł na uzgodniony wielodniowy okres czasowy
 • praca nad fizycznym wizerunkiem osobistym w tym dobór garderoby od 300 zł jednorazowo plus koszty

Konsultacje wstępne tel. 669 143 180