Montaż urządzeń podsłuchowych oraz GPS

Autor: Detektyw Michał Sokołowski

Należy mieć na uwadze, że nagrane informacje lub trasy pojazdu zlokalizowane przez GPS nie są na ogół najważniejszym dowodem w sprawie. Te materiały jedynie wspierają pracę dochodzeniową. Docelowo i tak najlepiej wykonać dokumentację fotograficzną podczas obserwacji figuranta.Dobrze jest więc podsłuchać informacje, które pomogą wyprzedzić o krok figuranta lub zobaczyć gdzie dojechał. Licencjonowane Agencje Detektywistyczne chcąc działać legalnie dostosowują się do uregulowań prawnych związanych z usługami detektywistycznymi. Ponieważ środki kontroli operacyjnej w tym własnie podsłuchy czy lokalizatory GPS mogą stosować jedynie służby specjalne to nikt inny nie może legalnie z nich korzystać. Więc montaż takich środków kontroli operacyjnej w mieszkaniach, biurach czy samochodach których nie jesteśmy właścicielem jest całkowicie niezgodne z prawem i może narazić na odpowiedzialność karną. Wobec tego zamontować sprzęt nasłuchowy oraz lokalizatory GPS można tylko i wyłącznie w mieszkaniu / domu / biurze, którego jesteście pełnoprawnym właścicielem. Dotyczy to również pojazdów. Detektywi obowiązkowo będą chcieli uzyskać do wglądu stosowne dokumentacje potwierdzające własność. Oczywiście jest jeszcze szereg innych uwarunkowań prawnych. Głównym z nich jest pozyskiwanie informacji nie przeznaczonych dla nas. Czyli w skrócie nagrywanie osoby bez jej wiedzy nie będąc uczestnikiem tej rozmowy również naruszamy prawo. Jest do bardzo podobne do naruszenia korespondencji nieprzeznaczonej dl nas czyli np. otworzenie listu oraz włamanie do poczty elektronicznej. 

W przypadku chęci zastosowania sprzętu podsłuchowego pouczamy o stosowaniu się do litery prawa:

 Art. 7. Zakaz posługiwania się środkami technicznymi zastrzeżonymi dla upoważnionych organów

Dz.U.2017.0.556 t.j. – Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Art. 267. Bezprawne uzyskanie informacji

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie. 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego